Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Randi Hojem Røthe

Tittel: Høgskolelektor
E-post: randi.rotheSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 916 52 416

Randi Røthe (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Randi Hojem Røthe, høgskolelektor og førstelektorstipendiat.

Utdanning: Lærerutdanning med videreutdanning i matematikk grunnfag, fysikk/kjem/biologi grunnfag, fransk grunnfag, veiledningspedagogikk, personaladministrasjon og master i pedagogikk.

Tidligere jobber: Lærer og øvingslærer fra 1976-1986, personalsjef Esselte kontor og Data 1986-1991, eget rådgivningsfirma, Team Tveråmo, innen ledelse, teambygging og rekruttering 1991-1996, personalsjef i NSB Persontrafikk 1996-2001, Linjedirektør NSB 2001-2004, eget rådgivningsfirma 2004-2013 og høgskolelektor HiL 2013-dd.

Forskning: Evaluering av rektorutdanningen 2010-2014, Evaluering av den gode skoleeier 2014-2016 og utvikling av godt læringsmiljø i høyere utdanning 2014-dd. Administrerer en FOU-gruppe som jobber med kvalitet i høyere utdanning.

Undervisning: Er emneansvarlig for PED1002/1003.  Foreleser og veileder på BAPED og veileder masterstudenter.

Verv: Styremedlem i APS (HiL).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L