Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Rolv Håan

Tittel: Førstelektor
E-post: rolv.haanSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Rolv Håan

Håan er førstelektor og underviser i foto. Han har en lang karriere som sjefsfotograf på film- og TV-produksjoner siden 1968, med blant annet 22 spillefilmer og TV-drama, 60 kort- og dokumentarfilmer og over 100 reklamefilmer.

I tillegg har han også vært leder av Norsk Filmforbund i åtte år, og sittet i diverse råd og styrer innen filmområdet. Han har vært ansatt 50 prosent siden 2006 som fotolærer innen dokumentarproduksjon.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L