Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Rumle Hammerich

Tittel: Professor/hovedlærer regi
E-post: rumle.hammerichSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +45 288 01 815

Portrett.Rumle.Hammerich.Filmskolen

Professor på fagområdet filmregi

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L