Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Siv Anne Kroken Nilsen

Tittel: Personalkonsulent
E-post: siv.anne.nilsenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 80 57

Siv Anne Kroken Nilsen

Hovedoppgaver: Lønnsarbeid; hovedlønnsansvarlig for APS, ØKORG, TVF, Økonomi-/driftseksjonen og bibliotek, eksterne lønnsmottakere (bonus) og reiser etter behov og personaladministrative oppgaver; sykefraværsrefusjoner og andre typer refusjonsaker, permisjonssaker, superbruker - brukerstøtte medarbeider selvbetjening.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L