Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Solveig Østrem

Tittel: Professor pedagogikk
E-post: solveig.ostremSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Professor Solveig Østrem (Foto: HVB)

Utdanning: Cand.theol Universitetet i Oslo 1994, ph.d. i teologi/fagområde etikk Universitetet i Oslo 2008

Tidligere ansettelser: Høgskolen i Vestfold/Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1998.

Forskningsfelt: barnehagepedagogikk, profesjonsetikk

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Profesjon og kritikk (avsluttet 2015), Barnehagen som profesjonsutøver (avsluttet 2016), Profesjon og ansvar (pågående), Barnehagelærere med masterutdanning (pågående), Akademisk skriving (pågående)

Undervisning: Bachelor i pedagogikk, master i pedagogikk, PhD: Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

Relevante verv: medlem av ekspertgruppen for resultater i CRIStin

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L