Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Stein Tore Sønsteli

Tittel: Førstekonsulent
E-post: Stein-tore.sonsteliSPAMFILTER@hil.no

Stein Tore Sønsteli (Foto: Kirsti Hovde)

Stein Tore har jobbet på Høgskolen i Lillehammer siden 1994, først på Senter for Livslang Læring (SELL), og nå på Avdeling for TV-Fag (TVF) der han har vært siden 2012.

Stein Tore jobber i hovedsak med lyd og lydteknologi og sørger blant annet for at TVF sin lydrelaterte infrastruktur, installasjoner og programvare er oppdatert og fungerende. Han er også avdelingens Pro Tools-mann, og litt over gjennomsnitt opptatt av mikrofoner. Stein Tore har en bachelor i medieteknologi fra Høgskolen i Gjøvik, og har også en finger med i utviklingen av TVF sitt LMS-system og hvordan man benytter digitale læremidler i undervisning.

Ved siden av Stein Tore sin 50 prosent stilling på TVF så jobber han med musikkproduksjon og har etterhvert mange innspillinger på samvittigheten både som produsent, tekniker og tangentspiller.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L