Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Stine Jeanette Lien-Nasir

Tittel: Stipendiat innovasjon og næringsutvikling
E-post: stine.lien-nasirSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 63
Profil i databasen Cristin
Stine J. Lien-Nasir

Stine Lien-Nasir er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HiL.

Fagområde: Innovasjon og næringsutvikling    

Arbeidstittel avhandling: Innovasjon Norge: Innovasjonspolitisk verktøy eller symbol?    

Gradsgivende institusjon: Høgskolen i Lillehammer (INTOP). Finansiert av KD.

Oppstart: 1. januar 2010   

Hovedveileder og biveileder: Noralv Veggeland (HiL), Knut Mikalsen (Universitetet i Tromsø) og Martin Rønningen, HiL   

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L