Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Svein Erik Nordhagen

Tittel: Stipendiat
E-post: svein.erik.nordhagenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 99256955
Profil i databasen Cristin
Svein Erik Nordhagen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Fagområde: Idrettssosiologi  

Doktorgradsavhandling: «Ungdoms-OL – idealer og realiteter».
Ungdoms-OL er et internasjonalt fler-idrettsarrangement som har et integrert kultur- og læringsprogram med unge eliteutøvere mellom 15 og 18 år som hovedmålgruppe. Ungdoms-OL ble første gang ble arrangert i Singapore i 2010. Forskningen søker svar på bakgrunnen for at den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) etablerte Ungdoms-OL, hvordan de olympiske verdiene blir ivaretatt av arrangøren for Ungdoms-OL 2016 og hvordan disse verdiene blir overført til utøvere og lokal ungdom. På denne måten vil avhandlingen gi svar på hvordan de olympiske verdiene når frem til og påvirker ungdom gjennom Ungdoms-OL 2016. Prosjektet utformes som tre vitenskapelige artikler på engelsk og et bok-kapittel på norsk. Prosjektet avsluttes november 2017.

Doktorgradsprogram: Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK). 

Hovedveileder: Jon Helge Lesjø

Medveileder: Dag Vidar Hanstad

Utdanning: Jeg har åtte års høyere utdannelse med grunnutdannelse innen idrettsadministrasjon og idrettspedagogikk, samt mastergrad i Sport Management.

Arbeidserfaring: Jeg har jobbet 9 år som lærer, hovedsakelig på idrettslinja til Lena Videregående Skole med undervisning i praktiske og teoretiske idrettsfag. Annen arbeidserfaring er som trener og frivillige verv i organisasjoner. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L