Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Svein Harald Nygård

Tittel: Høgskolelektor
E-post: svein.harald.nygardSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 80 90

Person

Utdanning: Vernepleier, hovedfag i filosofi

Tidligere ansettelser: Holtet videregående skole, Nordraaks vei bo- og servicesenter, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Simulering ikke-tekniske ferdigheter sammen med Sim-Innlandet

Undervisning: Etikk, danning, kritisk tenkning, tverrprofesjonell samarbeidslæring, samfunnsaspekter knyttet til vernepleierrollen

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L