Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Terje Ødegaard

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: terje.odegaardSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 74
Profil i databasen Cristin
Terje Ødegaard (Foto: Gro Vasbotten)

Seksjon for psykologi

Emneansvar: Ex.Phil, Ex.Fac for psykologi

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L