Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Thomas Rønning

Tittel: Høgskolelektor juss
E-post: thomas.ronningSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 70

Portrett Thomas Rønning (foto: privat)

Utdanning: Cand. jur., Universitetet i Oslo (1999). Advokatbevilling (norsk 2003, spansk 2004).

Tidligere ansettelser: Advokat i Oslo og Spania (2000-2015) med tingsrett, obligasjonsrett, arve- og familierett og skatterett som spesialområder. Sensor og timelærer i tingsrett og kontraktsrett ved UIO, Treider og HIL (2005-2014).

Forskningsfelt: Obligasjonsrett, tingsrett arve- og familierett, internasjonal privatrett og komparativ rett.

Forskningsprofil: Norsk og internasjonal obligasjonsrett og arverett, herunder komparativ forskning mellom norsk og kontinental rett, særlig tysk og spansk.

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter: Lager domsamling i tingsrett til bruk på HIL. Lager veiledning i praktisk anvendt juridisk metode ved oppgaveskriving til bruk på HIL.

Undervisning: Bachelor juss på HIL: Arv- og familierett, kontraktsrett II, tingsrett, Western Legal Culture.

Utenlandsopphold: Erasmus-stipend ved Universitetet i Regensburg i Tyskland (1999). Arbeidet som privatpraktiserende advokat i et internasjonalt miljø i Spania i perioden 2004-2015 med et stort utvalg av internasjonale klienter og ansatte.

Relevante verv: Medlem av norsk (DNA) og spansk (ICALI) advokatforening. Styremedlem i CCHN (spansk- norsk handelskammer) (2007-2012).  

Språk: Norsk (morsmål), tysk (B2/C1), engelsk (C2), spansk (C2).

In English

Education: Cand. jur., University of Oslo, Norway in 1999 (equiv. to master of law). Bar access (Norwegian 2003, Spanish 2004).

Previous positions: Lawyer/solicitor in Norway and Spain (2000-2015) specializing in property law, family law and tax law. External teacher in contract law and property law at the University of Oslo, Treider Private School and Lillehammer University College (2005-2014).

Research Interests: Contract law, property law, inheritance and family law, private international law and comparative law.

Research profile: National and international contract and family law, amongst others comparative research on Norwegian and European continental law, especially German and Spanish.

Ongoing/recent research projects:Compendium of property case law, for use on Lillehammer University College. Tutorial in practical use of legal method when writing legal documents, for use on Lillehammer University College.

Teaching: Bachelor of Law on Lillehammer University College: Contract law, Property law, Inheritance law, Family law and Western Legal Culture (comparative law).

International experience: Erasmus-scholar at the University of Regensburg in Germany (1999). I lived permanently in Spain, and founded a law firm, in an environment with a great variety of international clients and employees (2004-2015). 

Positions held: Member of the Norwegian and Spanish bar. Board member of CCHN (Spanish- Norwegian Chamber of Commerce). (2007-2012). 

Language skills: Norwegian (native), German (B2/C1), English (C2), Spanish (C2).    

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L