Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Tina Jacobsen

Tittel: Høgskolelektor
E-post: tina.jacobsenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 85 58

Tina Jacobsen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Høgskolelektor pedagogikk

Tina Jacobsen er utdannet førskolelærer og har pedagogisk praksis fra arbeid som spesialpedagog, pedagogisk leder og fagleder i barnehager. Hun har også tidligere erfaring fra arbeid som lærer og spesialpedagog ved en barneskole, men størsteparten av hennes praksis er fra barnehagefeltet.

I tillegg til videreutdanning innen personalpsykologi, HR, innovasjon og offentlig forvaltning, har Tina Jacobsen hovedfag i pedagogikk. Hovedfagsoppgaven er rettet inn mot læringsprosesser i skolen som organisasjon, noe som også har relevans for et barnehagefaglig felt.

I tillegg til å ha interesse for ovenfor nevnte områder, er hun spesielt opptatt av systematisk refleksjon som en nødvendig forutsetning for etisk praksis, siden barna i barnehagen står i de ansattes praksis hver dag.

Siden august 2016 har Tina Jacobsen vært ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer. Her har hun blant annet fagansvar knyttet til årsstudiet og bachelorløpet i pedagogikk.

Våren 2017 og høsten 2017 deltar Tina Jacobsen på studiet «Pedagogisk kompetanseutvikling», hvilket er et felles samarbeidstiltak for høgskolene i Innlandet.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L