Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Torgeir Skyttermoen

Tittel: Førstelektor
E-post: torgeir.skyttermoenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 35
Profil i databasen Cristin
Torgeir Skyttermoen

Førstelektorstipendiat i organisasjon og ledelse.

Arbeidstittel prosjekt: "Praksisnærhet for et organisasjons- og ledelsesstudium" 

Veileder: Yngve Nordkvelle 

Mer om Torgeir Skyttermoen

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L