Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Tove Hasvold

Tittel: Høgskolelektor
E-post: tove.hasvoldSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 94
Profil i databasen Cristin
Tove Hasvold (Foto: Gro Vasbotten)

Barnevern

Tove Hasvold er førstelektorstipendiat.

Arbeidstittel på prosjekt: "Empowerment og brukermedvirkning i sosialarbeiderutdanningene - modeller og metodiske tilnærminger" 

Veileder: Ole Petter Askheim 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L