Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Trine Løvold Syversen

Tittel: Høgskolelektor
E-post: trine.lovold.syversenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 56
Profil i databasen Cristin
Trine Løvold Syversen

Trine Løvold Syversen er studieleder for organisasjon, ledelse og arbeidslivsfag

Fagområde: Statsvitenskap, organisasjon og ledelse

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L