Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ulla Higdem

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: ulla.higdemSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 55
Profil i databasen Cristin
Ulla Higdem (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Ulla Higdem er utdannet samfunnsplanlegger og er Dr. scient fra UMB og førsteamanuensis ved høgskolens Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap. Hun er tilknyttet Master of Public Administration (MPA) og til Senter for innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat og PhD programmet der.

Higdem er leder av forskningsgruppa Offentlige innovasjonssystemer. Higdem har lang erfaring innenfor regionalt planleggings- og utviklingsarbeid. Hun forsker innenfor feltene planlegging, partnerskap og innovasjon, governance, demokratiske styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå og meta-styring, foresight og aksjonsforskning.

Ulla Higdem is educated as a planner and is Dr.scient  and a assosiated professor at the Faculty of Economy and Organisational science. Higdem is affiliated with the Centre for innovation in services. She is currently leading the reseach group of Public Innovation Systems. Higdem is experienced in regional planning and regional development issues at national and international levels. Higdem's research interest are in planning, partnerhips and innovation, governance and the democratic challenges of governance, foresight, action reseach and meta-governance.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L