Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Arrangementer

Arrangementer

Høgskolen i Lillehammer (HiL) har en rekke faste arrangement gjennom året, i tillegg til flere arrangementer av ulik størrelse som varierer fra år til år.

Årlige arrangement

Konferanser

HiL og Senter for livslang læring (SELL) arrangerer en rekke konferanser og seminar ila året

Gjesteforelesninger

Fagavdelingene ved HiL inviterer ofte gjesteforelesere til aktuelle tema. Disse forelesningene er en del av studiene, men er åpne for alle om ikke annet er oppgitt. Offentliggjøres via kalenderen på hil.no.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 23.07.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L