Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fagavdelinger > Økonomi og organisasjonsvitenskap

Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) tilbyr studier i økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse samt reiselivsfag i form av årsstudier og bachelorstudier. Studietilbudet ved avdelingen omfatter også masterstudier i innovasjon og næringsutvikling (MAINN) samt Master i Public Administration (MPA).

Ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) er tilknyttet denne avdelingen.

Professor Christer Thrane har gitt ut boka "Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming" på Cappelen Damm forlag. I boka forklarer han på en enkel og ikke-teknisk måte hvordan regresjon som statistisk analysemetode fungerer, og hva den kan brukes til.

Tre studenter fra Master i innovasjon har sett på hvordan Sparebanken Hedmark kan nyttiggjøre ny teknologi innen crowdfunding. Nylig la de fram sine funn for bankens ansatte. - De har et blikk fra sin generasjon som vi trenger, sa Inge Hagemann fra Sparebanken Hedmark.

Livsstilsentreprenører er et begrep som ofte brukes på gründere av småbedrifter og da spesielt reiselivsbedrifter. Felles for livsstilsentreprenørene er at de har et ønske om å realisere en idé de kan leve av, og de er mer opptatt av å realisere verdier enn å generere profitt.

Førsteamanuensis Aksel Hagen er konstituert som dekan, og førsteamanuensis Randi Bredvold som prodekan i 50 prosent stilling ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap med virkning fra 1. januar 2017. Dekanatet er konstituert av rektor for ett år.

Hele 26 studenter på Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL) skal fra neste uke ut i en sju ukers praksisperiode. Av erfaring vet vi at praksisperioden gir gode bacheloroppgaver og motivasjon til videre studier for studentene. Flere har også styrket sine muligheter i arbeidsmarkedet og fått jobb i praksisorganisasjonene etterpå.

For å få bedre plass til både ansatte og studenter, vil vi studieåret 2016/17 ta i bruk lokaler i Industrigata 17 nord i Lillehammer (tidligere Statens vegvesen). Lokalene leies i påvente av at planene om et nytt forsknings- og undervisningsbygg på Storhove blir realisert.

Kontaktinformasjon

Høgskolen i Innlandet
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap
Postboks 400
2418 Elverum

Besøksadresse: Industrigata 17, Lillehammer

Dekan: Aksel Hagen
Tlf.: +47 61 28 80 60

Kontorsjef: Linda Terningen
Tlf.: + 47 61 28 83 92

Ta direkte kontakt med våre ansatte

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L