Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fagavdelinger > Pedagogikk og sosialfag

Avdelingen er inndelt i to institutt:

  • Institutt for pedagogikk og veiledning med studier innen pedagogikk/spesialpedagogikk, og tilgrensende fagfelt
  • Institutt for sosialfag med studier innenfor helse- og sosialfag

Studietilbudene på begge institutt omfatter 3-årige bachelorstudier med sterk forankring i praksisfeltet, masterstudium og en rekke etter- og videreutdanningstilbud.

Ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) er tilknyttet denne avdelingen. 

Liv Altmann er den fjerde førstelektorkandidaten som har fullført førstelektorprogrammet ved HiL og fått godkjent sin kvalifisering som førstelektor. Dette markeres 9. desember.

Mandag 5. september gikk startskuddet for et videreutdanningskurs i barnevern rettet mot saksbehandlere i Bærum og Oslo kommune. Utdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom de to kommunene og Høgskolen i Lillehammer og gjennomføres ved Kunnskapssenteret i Sandvika.

Torsdag 9. juni markeres avslutningen på et forskningsprosjekt i Oslo om betydningen av fysiske omgivelser i asylmottak hvor bl.a. forskere fra Høgskolen i Lillehammer har vært med sammen med forskere fra NTNU, SINTEF Byggforsk.

Når det nye engelskspråklige masterstudiet Special Education: Practical Skills Transformative Learning starter opp høsten 2016, er det med en bredt sammensatt gruppe med studenter fra alle kanter av verden.

Da foreningen Voksne for Barn skulle i gang med utviklingen av en ny film om barn i fosterhjem, inviterte de høgskolelektor Bjørn Arne Buer på barnevernsstudiet til et samarbeid. Nylig hadde filmen "Meg og familiene mine!" premiere med barne - og likestillingsminister Solveig Horne på første rad.

Som en av elevene forklarer det: «Vi gjør noe med … eller hva skal jeg si da? Vi gjør noe anna.»

Førsteamanuensis Astrid Halsa og postdoc/barnepsykolog Kerstin Söderström er snart på vei hjem etter et tre-månders studieopphold i Hanoi, Vietnam. Det har vært et innholdsrikt opphold, med tid til samarbeid rundt egen forskning og til å bli kjent med et land i enorm utvikling.

Bak bloggposten "Hvor gammel er egentlig dette barnet?" på bloggen Barns beste, står stipendiat Ulrika Håkansson ved HiL. Blogginnlegget er nå blitt delt over 1000 ganger på Facebook.

Kontaktinformasjon:

Høgskolen i Innlandet
Avdeling for pedagogikk og sosialfag
Postboks 400
2418 Elverum

Besøksadresse:

Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer

Dekan: Ingrid Guldvik
Kontorsjef: Arne Moe
Instituttleder pedagogikk og veiledning: Geir Haugsbakk
Instituttleder sosialfag: Grethe Netland
BUK-leder: Mari Rysst
Telefaks: 61 28 81 90

Eller du kan ta direkte kontakt med våre ansatte

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L