Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Geir Haugsbakk

Tittel: Førsteamanuensis/instituttleder
E-post: geir.haugsbakkSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 09
Profil i databasen Cristin
Geir Haugsbakk (Foto: Lars Teppan Johansen/HiL)

Geir Haugsbakk er født på Lillehammer i 1956 og er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer.

Gjennom 1990-tallet hadde han ansvar for utvikling av ulike typer fleksible undervisningsopplegg med bruk av ny teknologi. Arbeidet ble gradvis mer forskningsrettet, og han har vært med å utvikle mediepedagogikk som et sentralt forskningsfelt ved Høgskolen i Lillehammer.

Haugsbakks forskningsinteresser er knyttet til språk, medier, teknologi og undervisning. Disse temaene reflekteres også i phd-avhandlingen der oppmerksomheten spesielt er rettet mot plandokumentene for skoleverket.

Tittelen på avhandlingen er: ”Retorikk, teknologi og læring. En analyse av meningskonstruksjoner knyttet til bruk av ny teknologi innen utdanningssystemet.”

Han har ellers skrevet en rekke publikasjoner med utgangspunkt i sitt forskningsfelt.

CV Geir Haugsbakk (PDF)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L