Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Yvonne Fritze

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: yvonne.fritzeSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 17
Profil i databasen Cristin
Yvonne Fritze (Foto: Lars Teppan Johansen/HiL)

Yvonne Fritze er førsteamanuensis i pedagogikk, Ph.d. i fjernundervisning, Syddansk Universitet, Odense. Hennes fagfelt er mediepedagogikk, og hun forsker på spørsmål knyttet til kommunikasjon, tillit og bruk av medier i undervisning. I hennes Ph.d-avhandling “Mediet gør en forskel”, beskrives hvordan det skapes tillit i undervisning over avstand, og hvordan forskjellige typer medier underbygger eller hemmer kommunikasjonen.

De senere årene har forskningen vært knyttet opp mot kritiske dimensjoner ved danning i mediesamfunnet og hvordan dette representerer utfordringer til utdanningssystemet. Medialisering og “digitalt innfødte” er temaer som diskuteres innen en slik ramme. Andre temaer er bildenes betydning i et danningsperspektiv. Det siste året har Fritze sammen med Haugsbakk også forsket på unges filmproduksjoner i regi av Amandus-festivalen. Fokus har vært på hvordan unge framstiller seg selv som del av dagens samfunn, og hvordan de bruker filmmediet i den forbindelsen.

I perioden fra oktober 2008 til januar 2011 hadde Yvonne Fritze permisjon fra HiL for å jobbe med høyere utdanning og forskning i Nordisk Ministerråd.

Yvonne Fritze er tilknyttet Senter for mediepedagogikk, og er i denne sammenheng medredaktør av det internasjonale nettidsskriftet Seminar.net. Ovenstående aktiviteter er skjedd i nært samarbeid med Yngve Nordkvelle og Geir Haugsbakk.

Artikler og paperpresentasjoner 2012:

Fritze, Yvonne & Haugsbakk, Geir: ”The Voice of Youth – On Reflexivity in Young Filmmakers’ Films”. Artikkel i:Nordic Journal of Digital Literacy: Special Issue4/2012.

Fritze, Yvonne &  Nordkvelle, Yngve: ”Online dating and education”. Artikkel i: Seminar.net, Vol. 8 - Issue 2:2012. ISSN 1504-4831.

Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (2012). “Visuell danning og kampen mellom ord og bilde”. Artikkel i Soilikki Vettenranta og Vegard Frantzen (red.):Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis. Tapir Akademisk Forlag 2012.

Fritze, Yvonne, Haugsbakk,Geir & Nordkvelle, Yngve (2012): “Media Pedagogy – Scandinavian Perspectives” Artikkel i:Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online; ISSN 2191-8325.

Nordkvelle, Yngve, Haugsbakke, Geir og Fritze, Yvonne (2012): “Learning and technology : different roads to Rome or Venus/Mars confusion?” ”. Paper påEuropean Conference on Educational Research, Cadiz:2012 (ECER).

Haugsbakk, Geir Olav & Fritze, Yvonne (2012): Reflexivity, Bildung and Young People’s Film Making. Paper på European Educational Research Association; 2012-09-18 - 2012-09-21

Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (2012): “Ungdommens stemme. Hva lager ungdom film om?” Presentasjon på seminaretAmandus-festivalen i et forskningsperspektiv, Amandus-festivalen 2012.

Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (2012):”The voice of the youth - On reflexivity in young people's own films”. Paper på:NERA's, the Nordic Educational Research Association, 40th Congress.Copenhagen:2012.

Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (2012): “Digital Storytelling – between the subjective and objective dimensions of ”Bildung””. Paper på:NERA's, the Nordic Educational Research Association, 40th Congres. Copenhagen: 2012. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L