Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Anne Bregnballe

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: anne.bregnballeSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 23
Profil i databasen Cristin
Anne Bregnballe (Foto: Gro Vasbotten)

Utdanning: Hovedfag i sosiologi 1986 NTNU, Dr. polit. i statsvitenskap, UiO

Tidligere ansettelser: Lærer i barne- og ungdomskole, videregående skole og folkehøyskole. Statistisk Sentralbyrå.

Forskningsfelt: Miljø- og utviklingspolitikk, deltakerdemokratiske prosesser, grasrotbevegelser

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Økolandsbyer i Europa

Undervisning: Emneansvarlig for Vitenskapsteori og forskningsmetoder på masterstudiene, APS. Emneansvarlig for to emner på MHPCC (master i Health Promotion and Community Care.)

Relevante verv: Ansvarlig for studietur til Manavodaya-instituttet  i India for 3. års studenter, APS

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L