Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Birgit Nordtug

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: birgit.nordtugSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 57
Profil i databasen Cristin
Birgit Nortug

Birgit Nordtug er førsteamanuensis i psykologi. Hennes hovedområder er fransk psykoanalyse, semiotikk og psykologiske grunnlagsproblemer (spesielt knyttet til subjektivitet, kropp og språk).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L