Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Halvor Nordby

Tittel: Professor
E-post: halvor.nordbySPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 14
Profil i databasen Cristin
Halvor Nordby

Halvor Nordby (født 02. august 1970) er professor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer, og han har en bistilling ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Han har doktorgrad i språk og bevissthetsfilosofi fra Universitetet i Oxford i 2000, og har skrevet flere bøker og svært mange internasjonale og norske artikler om grunnleggende filosofiske problemer rundt språk, forståelse og begrepsbeherskelse. Han har i tillegg fokusert inngående på etikk og kommunikasjon innen helse- og sosiafaglig arbeid og har en lang rekke internasjonale publikasjoner innenfor disse områdene.

I de senere år har han fokusert spesielt på etiske problemer og kommunikasjonsutfordringer som oppstår i lys av moderne reformer i helse- og velferdssektoren. Han har både vært opptatt av relasjoner mellom helsearbeidere og pasienter og sosialarbeidere og brukere av sosiale tjenester. Han har gitt ut mange bøker - blant annet om hvordan innføringen av moderne kvalitetsmål i helsevesenet skaper store kommunikasjonsutfordringer for helseledere både i ’vertikale’ og ’horisontale’ lederrelasjoner.

Han har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og har omfattende erfaring fra bedømmelseskomiteer og referee arbeid.

CV Halvor Nordby (PDF)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L