Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Hans Jørgen Wallin Weihe

Tittel: Professor
E-post: h-j.wallin.weiheSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 04
Profil i databasen Cristin
Hans Jørgen Wallin Weihe

Utdanning: Sosionom, spesialpedagog, Cand.polit (hovedfag pedagogikk) (NLA), Dr.Fil (Universitet i Lund)

Tidligere ansettelser: Gausdal kommune, Lurøy kommune, Kriminalomsorg i frihet, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Universitet i Stavanger og for kortere perioder/engasjement ved flere norske og utenlandske læresteder

Selvstendig virksomhet: Forfatter, foredrag, illustrasjon og faglige utredninger

Forskningsfelt: Historie, kultur og samfunnsvitenskap

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Alexander Kielland-ulykken (samarbeid med Universitet i Stavanger), sosialhistorie (flere prosjekter), kunst/kultur (prosjekt med ballett høgskolen); sorg/post trauma (flere pågående prosjekter), spill/avhengighetsforskning, etikk/religion

Undervisning: Rus/avhengighet med vekt på problematikk rundt spill, etikk, sosialhistorie/ økonomisk historie, sosialt arbeid, spesialpedagogik

Relevante verv: Bjørnson Akademiet

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L