Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ingrid Grimsmo Jørgensen

Tittel: Høgskolelektor
E-post: ingrid.grimsmo.jorgensenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 80 43/975 79 435
Profil i databasen Cristin
Portrett Ingrid Grimsmo Jørgensen

Ingrid Grimsmo Jørgensen er utannet Cand. polit. i pedagogikk fra Universitetet i Bergen. Hennes fagområder er psykologi, pedagogikk, sosialpedagogikk.

Fordypning med temaet: "Utvikling av kompetanser i nære relasjoner".
Hun har arbeidserfaring med barn og unge både i grunnskolen, barne- og ungdomspsykiatrien og i behandling av rusavhengighet.

Grimsmo Jørgensen underviser på disse feltene pedagogikk, vernepleie, barnevern i temaene utvikling, læring, sosialisering, oppdragelse, kommunikasjon, kompetanser, konflikthåndtering, og mentalisering.

Grimsmo Jørgensen driver foredragsvirksomhet i Konflikthåndtering i nære relasjoner, Kommunikasjon og oppdragelse, Forebygging av mobbing, Utvikling av sosial kompetanse og Utvikling av foreldrekompetanser.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L