Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ingrid Guldvik

Tittel: Dekan
E-post: ingrid.guldvikSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 59
Profil i databasen Cristin
Professor ved HiL, Ingrid Guldvik

Ingrid Guldvik har doktorgrad i statsvitenskap fra NTNU. Avhandlinga har tittelen "Takt og utakt. Sagt og usagt. Kjønnsrettferdighet og kvotering i lokalpolitikken" (2005). Hun tok hovedfag i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning ved UiT i 1995.

Guldvik har i ti år jobbet som forsker og forskningsleder ved Østlandsforskning før hun ble ansatt som førsteamanuensis ved HiL i 2007.

Forskningsinteressen er primært knytta til offentlig likestillingspolitikk, kjønn og politikk, samt kommunal iverksetting av offentlige velferdstjenester.

Guldvik underviser i samfunnsvitenskapelige fag på Avdeling for pedagogikk og sosialfag.

CV Ingrid Guldvik

Ingrid Guldvik er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HiL. Guldvik er ansatt som dekan på Avdeling for pedagogikk og sosialfag fra 1. januar 2016. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L