Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Jenny Steinnes

Tittel: Professor
E-post: Jenny.SteinnesSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 31
Profil i databasen Cristin
Jenny Steinnes

Jenny Steinnes ble ansatt som stipendiat ved HiL i 2002 og disputerte ved NTNU i 2006 med avhandlingen "Den Andre Skoleporten, om institusjonalisering av den pedagogiske handling, et møte med Jacques Derridas språkkritiske perspektiver".

Fra 2006 er hun ansatt som førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk. Steinnes fikk tilkjent opprykk til professor fra juni 2011.

Steinnes undervisning er primært knyttet til seksjon for spesialpedagogikk hvor hun er særlig opptatt av å formidle og behandle profesjonsetiske problemstillinger. En del av hennes forskning er også rettet inn mot dette.

En annen gren av forskningen er rettet mot filosofi i forhold til litteratur, språk, mening og makt.

Portrettintervju med Jenny Steinnes: "Er det mulig å være pedagog?"

CV Jenny Steinnes (PDF)
Publiseringsliste Jenny Steinnes (PDF)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L