Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Liv Altmann

Tittel: Førstelektor (permisjon)
E-post: liv.altmannSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 12
Profil i databasen Cristin
Liv Altmann

Liv Altmann er førstelektorstipendiat.

Arbeidstittel på prosjekt: "Empowerment og brukermedvirkning i helse og sosialarbeiderutdanningene" 

Veileder: Ole Petter Askheim

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L