Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Liv Solheim

Tittel: Professor sosialpolitikk
E-post: liv.solheimSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 87
Profil i databasen Cristin
Liv Solheim (Foto: Gro Vasbotten)

Liv Solheim er sosiolog og er tilsett som professor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer. Ho har vore tilsett ved HiL sidan 1995.

Har tidlegare jobba som forskar og forskningsleiar ved Østlandsforskning på Lillehammer, som amanuensis ved Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Volda.

Forskingsfeltet til Solheim er velferdsforsking: møte mellom brukarane og hjelpeapparatet, samhandlinga mellom brukar og hjelpar, tilhøve mellom arbeid og stønad, og fokus på marginaliseringsprosessar og på tiltak for at personar på stønad skal kome inn i arbeidslivet.

Hun har også forska på denne problematikken sett frå arbeidslivet si side gjennom å studere korleis statlege verksemder arbeider med det som blir kalla inkluderande arbeidsliv. Liv er oppteken av korleis hjelpeapparatet kan organisere sine hjelpetilbod på ein måte som gjer at det i større grad møter brukarane sine behov, og legg til rette på systematisk vis korleis dei kan utnytte sine ressursar.

CV Liv Solheim

Liv Solheim er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting - SIT - ved HiL, der hun har ansvar for fagseminarene som SIT arrangerer.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L