Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ole Petter Askheim

Tittel: Professor
E-post: ole-petter.askheimSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 32
Profil i databasen Cristin
Ole-Petter Askheim (Foto: Gro Vasbotten)

Ole Petter Askheim er pedagog og professor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag. Han har vært knyttet til avdelingen siden 1991. Tidligere har han arbeidet som forsker ved Østlandsforskning og Oppland distriktshøgskole.

Forskningsfeltet til Askheim er velferdsforskning. Han har særlig vært opptatt av hva som ligger bak målsettinger som normalisering, brukermedvirkning og empowerment og hvordan slike mål har blitt søkt realisert i praksis. Hans empiriske forskning har særlig vært rettet mot funksjonshemmede og psykisk helse feltet.

Han har vært leder i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming og er styremedlem i Nordic Network in Disability Research.

CV Ole-Petter Askheim

Ole-Petter Askheim er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting - SIT - ved HiL.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L