Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Rolf Rønning

Tittel: Professor
E-post: rolf.ronningSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 21
Profil i databasen Cristin
Rolf Rønning (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Rolf Rønning er cand.polit. fra Universitetet i Oslo 1971, med offentlig administrasjon (statsvitenskap) hovedfag. Professor i sosialpolitikk ved HiL fra 2000. Har vært professor II ved NTNU 2000-2008, og gjesteprofessor ved Karlstads universitet. Mesteparten av det akademiske livet har vært ved HiL, men har vært to år ved Agder Distriktshøgskole og to og et halvt år ved Høgskolen i Bodø, i tillegg til studieopphold i utlandet (Harvard, York).

Hovedforskningfelter har vært sosialhjelp og eldreomsorg. Deltar nå i EU-prosjektet ”Private-public innovation networks in services ”(ServPPIN), og er norsk representant i styringsgruppa for Nordic Centres of Excellence in Welfare (NordForsk).

Har tidligere ledet arbeidet med å opprette bachelor- og masterutdanninger innen helse- og sosialfag ved HiL, og å utvikle Ph.D.området ”Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat" (INTOP).

CV Rolf Rønning

Rolf Rønning er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HiL.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L