Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Nattergalen 2015/16

Last ned flyer om Nattergalen 2015/16 (PDF)

Nattergalen

Som en del av regjeringens satsing på et mer kultursensitivt barnevern, startet Barne- og likestillingsdepartementet opp mentorordningen Nattergalen ved åtte høgskoler og universiteter i 2008, hvor Høgskolen i Lillehammer (HiL) var en.

Dette innebærer at førsteårsstudenter ved barneverns- og sosialfagsutdanninga på HiL får tilbud om å være mentor for et barn ved ulike barne- og videregående skoler i Lillehammer gjennom ett skoleår fra oktober til mai.

Nattergalen har to hovedmål:

  1. Styrke kultursensitiviteten i barnevernet ved at studenter ved barnevern- og sosialfagutdanning får bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.
  2. Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høgere utdanning.

Målgruppe for tiltaket er barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-18 år som kan ha utbytte av en mentor. 
Det er faste rammer rundt tiden mentor og barn tilbringer sammen. Mentor skal være sammen med mentorbarnet sitt 2-3 timer pr uke og ta initiativ til ulike aktiviteter både alene med barnet og i felleskap med andre mentorer/mentorbarn.

Nattergalen er valgt som symbol fordi den synger når den føler seg trygg.

Gjennom tiden studentene tilbringer med barna, skal mentorene få trening i å kommunisere med barn og få bedre innsikt i hverdagen til barn og familier med minoritetsbakgrunn. Det er viktig at studentene tar denne kompetansen med seg inn i arbeidslivet.

Det er en egen Nattergal-koordinator ved HiL som skal lære opp og veilede mentorer, informere om Nattergalen ved aktuelle barneskoler, samt matche mentorer og barn.

Prosjektleder for Nattergalen er Rolf Borgos.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 08.05.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L