Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Om Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS)

Avdelingen er inndelt i to institutt:

  • Institutt for pedagogikk og veiledning med studier innen pedagogikk/spesialpedagogikk, og tilgrensende fagfelt
  • Institutt for sosialfag med studier innenfor helse- og sosialfag

Studietilbudene på begge institutt omfatter 3-årige bachelorstudier med sterk forankring i praksisfeltet, masterstudium og en rekke etter- og videreutdanningstilbud.

Ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) er tilknyttet denne avdelingen. 

Avdelingen tilbyr i hovedsak tre-årige bachelorstudier og to-årige masterstudier, men har også årsstudier og spesielt tilrettelagte deltidsstudier i studieporteføljen.

Etter og videreutdanning er en svært sentral del av avdelingens virksomhet. Det tilbys en rekke kurs- og studier, enten i egen regi, gjennom samarbeid med Senter for livslang læring eller for eksterne oppdragsgivere.

APS tilbyr phd/forskerutdanning gjennom doktorgradsstudiet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK). BUK er organisert som et eget forskningssenter ved avdelingen. Avdelingen har også et senter for mediepedagogikk.

HINN tilbyr generelt gode forskningsvilkår til sine ansatte. Den forskningsmessige profilen ved APS ligger særlig innenfor områdene pedagogikk/spesialpedagogikk, barn og unge, velferdsforskning og mediepedagogikk. Kombinasjonen av forskere og praktikere i fagmiljøet gir grunnlag for utvikling av forskingsbasert undervisning.

Avdeling for pedagogikk og sosialfag er organisert etter instituttmodellen med Institutt for pedagogikk og veiledning og Institutt for sosialfag.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 20.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L