Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fagavdelinger > Pedagogikk og sosialfag > Praksis i profesjonsstudiene

Praksis i profesjonsstudiene

Høgskolen i Lillehammer har tre profesjonsstudier på bachelornivå. Dette er barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Det inngår obligatorisk praksis i alle tre studieretningene.

  • Vernepleie har tre praksisperioder, en i hvert studieår. I første og andre studieår er praksisperioden i vårsemesteret og går over ca. 9 uker. I tredje studieår er praksisperioden på ca.12 uker og strekker seg fra midten av oktober til begynnelsen av januar. Deltidsstudiet i vernepleie har alle sine tre praksisperioder i høstsemesteret i 2.- 3. og 4. studieår.
  • Barnevern har en praksisperiode i høstsemesteret i 3. studieår og den går over ca. 16 uker.
  • Sosialt arbeid har en praksisperiode i vårsemesteret 2. studieår. Den varer ca. 16 uker.

Hver praksisperiode har obligatoriske for- og etterpraksisseminarer av en ukes varighet.

Høgskolen i Lillehammer ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag er ansvarlig for å skaffe praksisplassene, og henvendelsene går direkte fra avdelingen til aktuelle arbeidssteder. Studentene må påregne reise og eventuelt flytting i forbindelse med praksisstudiene.

Praksis skal fortrinnsvis være innenfor virksomheter som har ansatte med utdanning fra de aktuelle profesjonene.

Studentene som er i praksis, har veileder på praksisplassen og kontaktlærer fra eget studium. Det er utarbeidet egne retningslinjer for praksis (se høyre sidemeny).

Se Utlysning av midler for samarbeidsprosjekter mellom høgskole og  praksisfelt

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 29.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L