Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fagavdelinger > Samfunnsvitenskap

ASV har studietilbud innenfor internasjonale studier med historie, rettsvitenskap/juss, psykologi, idrettsvitenskap, kulturprosjektledelse og film- og fjernsynsvitenskap. Studietilbudet omfatter års-, bachelor- såvel som masterstudier.

Forskerne Eva Bakøy, Tore Helseth og Roel Puijk har nylig gitt ut boka "Bak kamera - Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv". Artiklene i boka dreier blikket vekk fra skjermene og fokuserer på hva som foregår bak kameraene i norske film- og TV-produksjonsmiljøer.

Sju juss-studenter og en professor tok nylig turen til Lillestrøm og årets JuristKongress der. Dette er den største arenaen for juristprofesjonen i Norge og er  et samarbeid mellom Juristforbundet og Juristenes utdanningssenter. Formålet er å begeistre og utfordre deltakerne.

Marika M. Bové fikk nylig miljøprisen av Miljøpartiet De Grønne (MDG) Oppland for sitt engasjement for Mjøsa og plastforurensing. Marika studerer på Master i miljøpsykologi og er også engasjert i kampanjen #grøntHiL for en mer miljøvennlig og grønn høgskole.

Styret ved HiL vedtok 26. oktober at årsenhet og masterstudiet på film - og fjernsynsvitenskap lyses ut som før i studieåret 2017/18. Bachelorstudiet lyses ikke ut fra neste studieår, men det skal settes i gang et utviklingsprosjekt som skal se på muligheten for å etablere en bredere bachelor innen audiovisuelle medier.

Psykologistudenter fra Bachelor i psykologi ved HiL, som har gått videre på masterstudier ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn, får ikke lenger godkjent sin utdanning for å praktisere som psykolog i Norge.

Studien «Does periodization matter?» gikk nylig til topps i en kåring av beste vitenskapelige arbeid innenfor kategorien «Coaching» i regi av det europeiske friidrettsforbundet EA. I studien samarbeidet NTNU, UiA og HiL om datainnsamlingen. Fra seksjon for idrettsvitenskap ved HiL var stipendiat Daniel Hammarström og professor Bent Rønnestad involvert.

Kontaktinformasjon

Høgskolen i Lillehammer
Avdeling for samfunnsvitenskap
Postboks 952
2604 Lillehammer

Dekan Marit Roland Udnæs

Telefon: +47 61 28 80 30

Eller du kan ta direkte kontakt med våre ansatt

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L