Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Audun Engelstad

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: audun.engelstadSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 83 17
Profil i databasen Cristin
Audun Engelstad

Utdanning: Dr. art medievitenskap/filmvitenskap, Universitetet i Oslo

Tidligere ansettelser: Stipendiat og forsker (RAM-finansert), Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, 2001-2005

Forskningsfelt: Fortelleteori for film og tv-drama, sjangerstudier, produksjonsstudier, filmpolitikk

Forskningsprofil: Audun Engelstad disputerte med en avhandling om norsk film noir, "Losing Streak Stories: Mapping Norwegian Film Noir" ved Universitetet i Oslo i 2006. Engelstads forskningsprofil fordeler seg på følgende hovedområder: sjangerstudier av film noir og melodrama, narratologi i film og dramaturgi i tv-serier, adaptasjonsanalyser (fra bok til film), samt produksjonsstudier. Foruten avhandlingen har Engelstad skrevet "Film og fortelling" (2015) og "Fortelling i film og tv-serier: analyse av dramaturgi og visuell analyse" (2004), i tillegg til at han har bidratt med artikler til antologier og publisert i tidsskrifter. Engelstad har en bred undervisningserfaring innen film- og fjernsynsvitenskap.

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter:
Film og fortelling (Fagbokforlaget, 2015)
”Mapping a typology of the film producer. Or: Six producers in search of an author.” (Sammen med Jo Sondre Moseng). I: Andrew Spicer, mfl, red., Beyond the Bottom Line. The Producer in film and television studies. Bloomsbury, 2014
”Dealing with crime. Cyclic changes in Norwegian crime films.” I: Journal of Scandinavian Cinema, 2/2011
”It’s not TV, or is it?” I: 16:9 (www.16-9.dk), no 40, februar 2011

Undervisning:
Film- og fjernsynsbransjen (årsstudium)
Film- og fjernsynsanalyse (Ba-nivå)
Tekstteori og analyse (Ma-nivå)
Forskningsmetode (Ma-nivå)

Relevante verv:
Leder, Norsk medieforskerlag, 2008-2010
Medlem av redaksjonsråd for Journal of Scandinavian Cinema, Intellect Press, siden 2010
Vice-chair, Television Studies Group, NordMedia, siden 2015

Phd-veiledning: Ingvild Bjerkeland "Regional filmproduksjon i Norge"

Publikasjoner

In English

Title: Associate professsor, Lillehammer University College

Education: Dr art (phd), in film and media studies, University of Oslo

Previous positions: Phd candidate and research fellow, Department of Media and Communication, University of Oslo (2001-2005)

Research Interests: Narrative theory for film og tv-drama, Genre studies, Produktion studies, Film policies

Research profile: Audun Engelstad holds a MA in comparative literature and a PhD in film and media studies. He finished his PhD degree in 2005 at The University of Oslo. His dissertation, entitled "Losing Streak Stories: Mapping Norwegian Film Noir", discussed a small number of Norwegian films that generically can be related to film noir.

Engelstad’s research interests are divided between the following main topic areas: genre studies, storytelling in film and television series, and production studies. He has published within all these areas. Engelstad is currently part of the research group “Success in film and television industries.”

Ongoing /recent reserach projects:
Film og fortelling (Fagbokforlaget, 2015)
”Mapping a typology of the film producer. Or: Six producers in search of an author.” (with Jo Sondre Moseng). In: Andrew Spicer, et al, eds., Beyond the Bottom Line. The Producer in film and television studies. Bloomsbury, 2014
”Dealing with crime. Cyclic changes in Norwegian crime films.” In: Journal of Scandinavian Cinema, 2/2011
 ”It’s not TV, or is it?” In: 16:9 (www.16-9.dk), no 40, februar 2011

Teaching:
Film and television industries (introductory level)
Film and television analysis (upper division level, BA)
Textual theory and analysis (MA level)
Research methodologies (MA level)

Positions held:
President, Norwegian Media Scholar’s Society, 2008-2010
Member of editorial board, Journal of Scandinavian Cinema, Intellect Press, since 2010
Vice-chair, Television Studies Group, NordMedia, siden 2015

Ph.D supervisions: Ingvild Bjerkeland, Regional Film Production in Norway

Publications

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L