Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Tore Helseth

Tittel: Professor
E-post: tore.helsethSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 05
Profil i databasen Cristin
Tore Helseth (Foto: Gro Vasbotten)

Utdanning: PhD, Universitetet i Oslo, 2000, Cand. Philol, NTNU, 1994

Tidligere ansettelser:    
Nasjonalbiblioteket
Musikkinformasjonssenteret MIC

Forskningsfelt: Filmhistorie, dokumentarfilm, filmmusikk

Forskningsprofil: Ulike aspekter ved norsk film- og kulturhistorie er en primær forskningsinteresse. Jeg har forsket på filmrevyens historie, og sammen med H.F. Dahl har jeg skrevet kulturpolitikkens historie i Norge. Jeg er opptatt av historiografiske spørsmål, har studert bruken av musikk og lyd i audiovisuelle produksjoner og arbeidet med historiske produksjonsstudier.

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter: SIFTI – Historiske studier av norske filmprodusenter (Norges Forskningsråd)

Undervisning: Kulturpolitikk og - økonomi, norsk filmhistorie, musikk og lyd i film og fjernsyn, dokumentarfilmhistorie

Phd-veiledning: Johanne Kielland Servoll "Den norske auteuren – En begrepshistorisk analyse" (2010-2014)

Publikasjoner 

Lenker: http://sifti.no/index.php/en/deltakere

In English

Education:
Phd Film and Media Studies, University of Oslo, 2000
MA Film Studies, University of Trondheim (NTNU), 1994

Previous positions:
National Library of Norway
Norwegian Music Information Centre (MIC)

Research Interests: Film History, Documentary, Film Music

Research profile: I have studied the history of newsreel production in Norway and elsewhere, and my PhD was a study of Norwegian newsreel as propaganda during the German occupation. I have also researched culture and media policy in Norway and together with Hans Fredrik Dahl written the history of culture policy in Norway. Current research interests: different aspects of the history of Norwegian film production, historiographical issues, music and sound in film and television production, media- and cultural politics.

Ongoing /recent reserach projects: SIFTI – Historical work package

Teaching:
BA/MA Film- and Television Studies
BA Cultural Project Management

Ph.D supervisions: Johanne Kielland Servoll "The Norwegian Auteur" (2010-2014)

Publications  

Links: http://sifti.no/index.php/en/deltakere

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L