Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fagavdelinger > Samfunnsvitenskap > Seksjon for idrettsvitenskap

Seksjon for idrettsvitenskap

Seksjon for idrettsvitenskap er fagmiljøet med ansvar for Årsstudium og bachelor i idrett.

Stian Ellefsen
Professor
+ 47 61 28 81 03
stian.ellefsenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Portrett Stian Ellefsen (foto: Lars teppan Johansen)

Eirik Grindaker
Førstelektor
eirik.grindakerSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Erik Grindaker

Daniel Hammarström
Stipendiat idrett
daniel.hammarstromSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

Joar Hansen
Testleder idrettsfysiologisk testlab
+ 47 410 07 396
joar.hansenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Joar Hansen (Foto: Sigrun Skaare)

Håvard Nygaard
Høgskolelektor idrett
+47 905 006 15
havard.nygaardSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Håvard Nygaard

Bent Rønnestad
Professor
+ 47 61 28 81 93
bent.ronnestadSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Bent Rønnestad

Gunnar Slettaløkken
Førsteamanuensis
+47 61 28 81 82
gunnar.slettalokkenSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Gunnar Slettaløkken (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Geir Vegge
Førstelektor idrett
+ 47 61 28 81 16
Geir.VeggeSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Geir Vegge

Sjur Johannes Øfsteng
Stipendiat
+ 47 61 28 85 54
sjur.johansen.ofstengSPAMFILTER@hil.no
Mer informasjon..
Person

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L