Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Håvard Nygaard

Tittel: Høgskolelektor idrett
E-post: havard.nygaardSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 905 006 15
Profil i databasen Cristin
Håvard Nygaard

Håvard Nygaard er høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer, Seksjon for Idrettsvitenskap og PhD-student ved Univeritetet i Oslo, Medisinsk Fakultet

Utdanning: Master idrettsvitenskap

Forskningsfelt: Fysisk aktivitet, blodsukker, kontinuerlige glukosemålinger, blodlipider, endokrinologi, systemisk inflammasjon, irisin

Forskningsprofil: Min forskning omhandler hovedsaklig effekt av fysisk aktivitet på forskjellige helseparametre målt i blod. Doktorgradsarbeidet omhandler effekt av trening før og etter matinntak på blodsukker og andre helserelaterte variabler hos personer med forhøyet blodsukker.
Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:

  • Effekter av fysisk aktivitet utført før vs. etter matinntak hos personer med forhøyet blodsukker
  • Styrke og utholdenhetstrening gir en akutt økning i irisinkonsentrasjonen i blodet.

Undervisning: Ba idrett

Relevante verv: Medlem av The Lillehammer Research Center for Medicine and Exercise Physiology (LiME)

Publikasjoner   

In English

Håvard Nygaard is Assistant professsor, Lillehammer University College, Sport Science and PhD-student, University of Oslo, Faculty of Medicine

Education: Msc Sport Science

Research Interests: Physical activity, Blood glucose, Continuous glucose measuring, Blood lipids, Endocrinology, Systemic inflammation, Irisin

Research profile: My research has a focus on the effects of physical activity on health related variables measured in blood. My PhD project focus on the effects of physical activity in the fasted state vs. after intake of food on glycemia and health in hyperglycemic subjects.

Ongoing/recent reserach projects:

  • Effects of physical activity in the fasted state vs. after intake of food on glycemia and health related parameters in hyperglycemic subjects.
  • Singular sessions of strength and endurance training increases irisin in blood acutely

Teaching: Ba Sport Science

Positions held: Member of The Lillehammer Research Center for Medicine and Exercise Physiology (LiME)

Publications   

 

 

 

 

 

 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L