Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Stian Ellefsen

Tittel: Professor
E-post: stian.ellefsenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 03
Profil i databasen Cristin
Portrett Stian Ellefsen (foto: Lars teppan Johansen)

Utdanning: PhD, Institutt for Biovitenskap, Universitetet I Oslo

Forskningsfelt: Treningsfysiologi, klinisk forskning med fokus på rehabilitering av kronisk syke, muskelfysiologi og komparativ fysiologi

Forskningsprofil: Mitt forskningsfokus strekker seg fra utvikling av molekylærbiologiske analysemetoder (f.eks. real-time RT-PCR), til utforsking av komparativ fysiologi, treningsfysiologi og medisin og helse. Det er en sentral målsetting å kartlegge mekanismer som ligger til grunn for den varierende trenbarheten som sees hos ulike individer, med særlig fokus på muskelbiologiske tilpasninger.

Publikasjoner

Hjemmeside: http://ansatt.hil.no/stiane/

In English

Education: Phd, Department of Biosciences, University of Oslo

Research Interests: Exercise physiology, Clinical research with emphasis on rehabilitation of chronically ill patients, Muscle physiology, Comparative physiology

Research profile: My research focus ranges from methodological work on molecular biological techniques (e.g. real-time RT-PCR), to exploration of animal physiology, exercise physiology and medicine and health. Of particular interest are factors underlying observed variations in trainability of different individuals, with emphasis on muscle biological adaptations.

Publications   

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L