Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Paul Knutsen

Tittel: Professor samtidshistorie
E-post: paul.knutsenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 480 51 188
Profil i databasen Cristin
Knutsen, Paul

Utdanning: Cand.philol. Universitet i Oslo 1974, dr. philos. samme sted 1993

Tidligere ansettelser: Vit.ass. Historisk Institutt, UiO, 1974-75

Forskningsfelt: Korporatismeteori og korporative utviklingstrekk, EUs historie, Europeisk og norsk arbeiderbevegelse, historieteori og metode, humanismens idehistorie

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:
Francis Bacon og induktiv metode
«Grexit» eller «grecovery»? Forholdet mellom Hellas og EU etter Syrizas valgseier i januar 2015
 
Undervisning: Verdenskriger og ekstremisme, 1914-1945 (15 sp), Globale maktforhold, 1945-2015 (15 sp), Vitenskapsteori (5 sp, del av 15 sp emne)   

Relevante verv:
Medlem av Norsk forum for europaforskning
Sensor MA historie, UiO, UiB, NTNU
Programsensor Europastudier, UiB og NTNU
Medlem av dr.gradskomiteer, UiO, UiB, NTNU

Publikasjoner  

In English

Education: Phd, Modern history, University of Oslo (1993), MA History, University of Oslo (1974)

Previous positions: Research assistant, University of Oslo, 1974-75

Research Interests: Corporatist theory and corporatist developments, History of the European Union, Labour movement, Europe and Norway, Theory and method in history, History of humanism

Ongoing/recent reserach projects:
Francis Bacon and the inductive method
“Grexit” or “”Grecovery”? Relations between Greece and the EU after Syriza’s election victory in January 2015

Teaching: BA international Studies

Positions held:
Member of Norwegian Forum for European Research
Regularly member of exam commissions MA history, Univ. of Oslo, Univ of Bergen, NTNU in Trondheim
Member of doctoral committees, Oslo, Bergen, Trondheim

Publications  

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L