Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Leif Rydstedt

Tittel: Professor
E-post: leif.rydstedtSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 98
Profil i databasen Cristin
Leif Rydstedt

Education:
Filosofie kandidat: Stockholms Universitet (SU) 1984
Forskningsforberedande kurs – SU 1984
Filosofie Doktor i psykologi - SU 1996

Research and Developmental Work:
Stress i arbeidslivet; stress og gjenhenting (recovery); positive aspekter ved stressprocessen (Eu-stress). Stress, personlighet, motivasjon, kognisjon
Longitudinell prediksjonseffekt av mentalt velvære i generiske modeller for arbeidsbelastning
Longitudinell påvirkning på helse og mental kapasitet av arbeidsforhold i spesifikke yrkesgrupper: Buss-sjåfører (”inner-city bus drivers”), maskinister i handelsflåten

Other Relevant Experience:
Senior lektor i psykologi, Høgskolan Vest, Sverige, 1998-2008,
Research Fellow, University of Surrey, Guildford, UK 2001-2003, Research Fellow, University College London, UK, 2004-2005.
Professor i psykologi ved HiL fra 2008

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L