Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Marion Holthe Hirst

Tittel: Høgskolelektor
E-post: marion.hirstSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 08
Profil i databasen Cristin
Marion Holte Hirst (Foto: Gro Vasbotten)

Utdanning: Cand Jur Oslo 1986, College of Europe, Brugge (postgraduate diploma of European administration) 1987, HRM, Master of Management, BI

Tidligere ansettelser: Utenriksdpt. Oslo, adv. firmaet Thommessen Krefting, Oslo og London, European Commission (legal service), EPPA (European Public Policy Advisers), Brussel, NHO, Aditro AS

Forskningsfelt: Arbeidsrett, helserett

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:
Skriver «arbeidsrett i et nøtteskall»
Medforfatter i «Oversikt over arbeidsrett», Henning Jakhelln

Undervisning: Bachelor i juss, BOL, PU, LØPE, KPL, Helserett

Publikasjoner

In English

Education: Master of Law, University of Oslo (1986), College of Europe, Brugge  (postgraduate diploma of European administration) 1987, HRM, Master of Management, BI

Research Interests: Labour law, Health law

Ongoing/recent reserach projects: I am presently working on two book projects in labourlaw

Teaching: Bachelor of law, BOL, PU, LØPE, KPL, Healthlaw

Publications

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L