Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Stefan Snævarr

Tittel: Professor filosofi
E-post: stefan.snavarrSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 38
Profil i databasen Cristin
Stefan Snævarr (Foto: Finn Olsen)

Utdannelse: Doktorgrad, Universitetet I Bergen, 1998.

Tidligere ansettelser:
Førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer, 1998-2003
Forskningsstipendiat og lektor, Universitetet i Bergen, 1994-1998

Forskningsfelt: Det  poetiske selvet, selvuttrykk i diktning, estetikk og politikk, pragmatisme og estetikk, humanvitenskapenes vitenskapsfilosofi.

Forskningsprofil: Min forskning fokuserer på A) Samspillet mellom metaforer, narrative og emosjoner, spesielt i selvet, noe som gir selvet en poetisk side. B) Selvuttrykk i diktning.  C) Forholdet mellom estetisk og politisk bedømmelse, mellom det poetiske og det poetiske. D) Pragmatiske aspekter ved estetikk og kunstfilosofi. E) Humanvitenskapenes vitenskapsfilosofi.

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:
Det poetiske selvet
Humanvitenskapenes vitenskapsfilosofi (støttet av NFFO, manus til bok utgis høsten 2015 hos Cappelen Damm).

Undervisning:
Vitenskapsfilosofi for MA film
Exphil og exfac på diverse BA løp.

Utenlandsopphold:  
Gjesteforsker Temple University, Philadelphia, høst 1996
Gjesteforsker, University of Berkeley, Kalifornia, høst 2009

Relevante verv:
Påtroppende redaktør for Popular Inquiry, tidskrift om den populære kunstens estetikk.
Medlem av redaksjonsråd for USA tidskriftet Contemporary Aesthetics
Medlem av redaksjonsråd for Nordic Journal of Aesthetics.

Publikasjoner

In English

Education: Phd  Philosophy, University of Bergen, Norway.

Research Interests: The poetic self, Selfexpression in poetry, Aesthetics and politics, Methodology of humanities, Pragmatism and aesthetics

Research profile: My research is focused on a) the interplay between metaphors, narratives and emotions, especially in the self, making the self something poetical. B) Self-expression in poetry. C) The relationship between aesthetical and political values and judgements. D) Pragmatist aspects of aesthetics and philosophy of art. E) The methodology of the humanities.

Ongoing /recent reserach projects:
The poetic self and poetical self-expression
A critical introduction to the philosophy of science of the humanities, The project has received funding from the Norwegian association of non-fiction writers (NFFO).

Teaching: Methodology of science and philosophy of film, MA film studies and PhD courses
Various introductory courses in aesthetics and philosophy of science, BAs of various kind.
Ph D course in Philosophy of science for students of various subjects.

Visiting scholar abroad: Visiting Research Fellow at the Norwegian institute, University of Berkeley, fall 2009

Positions held:
Member of the advisory board of the journal Contemporary Aesthetics.
Member of the advisory board of the  Nordic Journal of Aesthetics
Coming editor of Popular Inquiry, journal of the aesthetics of popular art.

Publications

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L