HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fagavdelinger > Samfunnsvitenskap > Nyhetsoversikt > Utgir bok om tyske hemmelige tjenester

Et lite møte

Mens vi intervjuer Tore Pryser, kommer professor II i dokumentarfilm Erling Borgen forbi. Det viser seg at de i 1994 laget TV-innslag om Holst-saken (se artikkel). Vi blir vitne til et muntert og høylytt mimremøte, et møte som ikke er så lite karakteristisk for bredden i fagmiljøene og alle de uformelle møteplassene som finnes ved Høgskolen i Lillehammer.

Les mer

Utgir bok om tyske hemmelige tjenester

Tore Pryser illbilde 2012

Når professor Tore Pryser nå gir ut boka "Tyske hemmelige tjenester i Norden. Spionsaker og aktører 1930-1950", er det resultatene av 20 års forskning som kommer ut i bokform. - Jeg vil nesten kalle det "livsverket" mitt, sier Pryser. 

En dato på en minnestein og et arkiv innlevert til Opplandsarkivet er bakgrunnen for Tore Pryser sin interesse for tyske hemmelige tjenester før, under og etter 2. verdenskrig. Dette er også historien om hvordan interesse for lokal historie kan bli til forskning på internasjonal storpolitikk, der begge typer forskning naturlig hører hjemme på en høgskole som den vi har på Lillehammer.

Spennende historieskriving

Motstandsmannen Kai Holst har navnet sitt på minnesteinen over falne fra Lillehammer og Fåberg på Utsiktsbakken i Lillehammer. Det spesielle med Holst (f. 1913) er dødsdagen, 27.06.1945, og at han ble funnet skutt på et loft i Stockholm. Dødsårsaken ble oppgitt til å være selvmord, en årsak Pryser og mange med han ikke har slått seg til ro med. 

Den andre historien knytter seg til lillehamringen Brynjulf Sjetne sitt arkiv - Sjetne-arkivet - som ble overlevert Opplandsarkivet i Lillehammer. Brynjulf Sjetne (1917 - 1976) var også motstandsmann og sentral i etableringen av den militære etterretningen i Norge under krigen dvs. XU i Hedmark og Oppland. Han måtte rømme til Sverige i 1943, der han ble ansatt som militærattache ved den norske delegasjonen i Stockholm. Dette arkivet ga Pryser det første innblikket i det som er kalt Lillehammer-kuppet i boka, overleveringen av 36 tyske etterretningstjenestemenn til svenskene i mai 1945. Det karakteristiske for denne gruppen var at de hadde inngående kjennskap til sovjetiske forhold gjennom sitt arbeid. Kunnskap som de allierte ønsket å få innsyn i og som trolig også kom til nytte under den kalde krigen. En historie som Pryser brakte fram i lyset og som Jens Christian Hauge likte svært dårlig.

Dermed var interessen vakt, og nå formidles altså resultatene av 20 års forskning på 650 sider.   

De tyske hemmelige tjenestene i Norden under 2. verdenskrig

Boka er bredt anlagt og handler altså om de tyske hemmelige tjenestene i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Det er første gang disse tjenestene sees i et helhetlig perspektiv. - Jeg legger fram nye opplysninger, og viser hvordan forskningen på temaet kanskje kan sies å være mangelfull fram til nå, sier Pryser.

Hovedtyngden ligger på krigsårene 1940 til 1945. Men også tysk spionasje og etterretning på 1930-tallet og hva som skjedde med aktørene etter krigen er undersøkt. Mange fikk straff, men mange slapp også unna. - Vi får stadig mer innsikt i hva som skjedde etterhvert som nye arkiver åpnes, forteller Pryser. Arkivmaterialet som danner grunnlag for boka, har Pryser funnet i Washington DC såvel som på Lillehammer.

Boka er spennende, detaljrik og åpner nye dører. Du trenger i grunnen ikke en James Bond-film når du har slike historier mellom to permer. 

Professor Tore Pryser (Foto: Gro Vasbotten/HiL)
En nestor ved HiL

Sammenlignet med mange av høgskolene i Norge har HiL mange professorer, og blant dem er Tore Pryser en av nestorene. Han kom til Oppland distriktshøgskole i 1975, og har hatt hele sitt virke her. Særskilt har han vært sentral i samtidshistoriemiljøet ved høgskolen, et miljø som er landskjent og som ganske så mange kjente personer har vært innom. 

Pryser nærmer seg 68 år, men har ingen tanker om å pensjonere seg. Neste år kommer han med enda en bok, denne gang om 1814 og opplendinger som var sentrale. 

"Tyske hemmelige tjenester i Norden. Spionsaker og aktører 1930-1950" lanseres 30. november og gis ut på Universitetsforlaget.

Nyttige lenker: 

Tekst og foto: Gro Vasbotten (Omslagsbilde: Universitetsforlaget)

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 30.11.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L