Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ansatte

---------------------------------

Avdelingsdirektør SELL:

Mette Villand Reichelt

tlf. + 47 61 28 82 42

---------------------------------

Nestleder SELL:

John Torstad

tlf. + 47 61 28 83 50

---------------------------------

Prosjektleder:

Line Kristiansen

tlf. + 47 61 28 81 37

(leder faggruppe studieutvikling)

---------------------------------

Prosjektleder:

Brit Svoen

tlf. +47 61 28 83 88

(leder faggruppe digitale læringsressurser)

---------------------------------

Prosjektleder:

Per Eriksson

tlf. + 47 61 28 83 52

(leder faggruppe konferanser)

---------------------------------

Prosjektleder (videoproduksjon):

John Aavik

tlf: +47 61 28 75 60

---------------------------------

Fagansvarlig:

Berit Dahl

tlf. +47 61 28 75 57

---------------------------------

Professor II (20%):

Stephen Dobson

tlf. +47 957 53 959

---------------------------------

Førstekonsulent:

Annelise Eng-Øvermo

tlf. + 47 61 28 82 04

---------------------------------

Prosjektleder (20%):

Lillian Gran

tlf. + 47 61 28 81 41

---------------------------------

Prosjektleder:

Egil Weider Hartberg

tlf. + 47 61 28 75 67

---------------------------------

Prosessveileder:

Hege Havn

tlf. + 47 936 82 742

---------------------------------

Multimediadesigner:

Lars Teppan Johansen

tlf. + 47 61 28 74 72

(nettredaktør - SELL)

---------------------------------

Prosjektleder:

Kristin Larsen

tlf. + 47 61 28 82 03

---------------------------------

Prosjektleder:

Vegard Vålnes Meland

tlf. + 47 61 28 81 41

---------------------------------

Prosjektleder/ Høgskolelektor (50%):

Torild Schulstok

tlf. + 47 61 28 80 20

---------------------------------

Studiekonsulent:

Marianne Sveen

tlf. + 47 61 28 83 21

---------------------------------

Prosjektleder:

Irene Thorsplass

tlf. +47 61 28 83 43

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 30.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L