Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Irene Thorsplass

Irene Thorsplass

Tittel: Prosjektleder

E-post: Irene Thorsplass

Telefon: 61 28 83 43

Mobil: 920 37 720

 

Irene er prosjektleder med hovedfokus på kompetanseutviklingstiltak rettet mot reiselivs- og opplevelsesnæringen.

Hun har bred erfaring fra privat næringsliv/reiseliv i Lillehammerregionen innenfor områdene salg/markedsføring, bedriftsetablering, destinasjonsutvikling og ulike regionale samarbeidsprosjekter. Irene har vært daglig leder av destinasjonselskaper både i Kvitfjell og på Skeikampen Resort og jobbet mye med prosjekter innenfor merkevarebygging, produktutvikling og kompetansehevingstiltak. Hun er nå styringsgruppeleder i klyngeprosjektet Snowball, et utviklingsselskap for reiselivsnæringen i Lillehammerregion. Der leder hun prosjektet `utvikling av helårsarbeidsplasser for reiselivsnæringen`, der kompetanseutviklende tiltak er et sentralt satsingsområde.

Sin faglige bakgrunn har hun fra Høgskolen i Lillehammer med Reiselivsstudiet i perioden 1989- 1992 med fordypning innenfor markedsføring, i tillegg til Kommunikasjonsrådgiverstudiet.

Irene ønsker å bidra til og legge til rette for at reiselivsnæringen i større grad kan ta i bruk kompetanse som virkemiddel for utvikling, nyskaping og økt lønnsomhet. Hun vil engasjere seg i utviklingen av flere skreddersydde kurs/studier i tett dialog og samarbeid med reiselivsnæringen, andre høgskoler/universitet og offentlige myndigheter. Fokus vil være på etablering av fleksible og godt tilrettelagte tilbud som i større grad er tilpasset næringens behov og sesongstruktur, og ved bruk av digitale læringsressurser som muligjør en større deltagelse.

Sist oppdatert: Lars Teppan Johansen 02.10.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L