Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren  er utviklet av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Deltakerne skal utvikle kompetanse i planlegging og gjennomføring av innovasjonsprosjekt i egen kommune.
Nytt kull i 2018. Søknadsfrist 1. desember 2017.

Digital søknad på: www.inn.no/innovasjonsskolen

Søknad om opptak for minimum 3 , maks 4 personer fra samme kommune, eller samarbeidende kommune.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L