Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Veibeskrivelse

Nyttige lenker

Veibeskrivelse

Høgskolen i Lillehammer (HiL) ligger på Storhove i landlige omgivelser ca. fem km. nord for sentrum. Se kart nederst på siden.

Studieåret 2016/17 vil vi også benytte lokaler i Industrigata 17 i Lillehammer (tidligere Statens vegvesen). Se kart nederst på siden.

Sykkel eller til fots

Det er opparbeidet en flott gang- og sykkelsti forbi Industrigata og videre nordover til høgskolen og Storhove fra byen. Parkering for sykkel finner du flere steder på skolens område.

Buss

Fra Lillehammer Skysstasjon går det på dagtid flere busser i timen til Storhove og HiL. Rutene 1, 2 og 4 går fra Skysstasjonen.

Til Industrigata går rutene 1 (holdeplass Industrigata) og 4 (holdeplass Smedstadmoen) fra Skysstasjonen.

Komplette bussrutetider finner du hos Opplandstrafikk eller ring tlf. 177.

Sjekk også Norway bussekspress sine ruter som passerer Lillehammer.

Bil

Til Storhove: Tilreisende med bil kan kjøre av E6 ved avkjøringen merket 83 skiltet til Høgskole og Storhove. Følg deretter skilting mot Storhove for øvre innkjørsel til høskolen via Gudbrandsdalsveien, eller mot Fakkelgården for nedre innkjørsel til høgskoleområdet og hovedparkeringsplass. 

Til Industrigata: Tilreisende med bil kan kjøre av E6 ved avkjøringen merket 213 til Lillehammer N. Ta den andre avkjørselen i rundkjøringen ut på Lillehammervegen. I neste rundkjøring, tar du første til høyre sørover på Gudbrandsdalsvegen. I første lyskryss, ta til høyre ned Rosenlundvegen. Deretter til høyre inn på Industrigata før du etter ca 50 meter ankommer et stort grønt bygg hvor vi holder til.

Parkering

Parkering Storhove: Et begrenset antall gjesteparkeringsplasser finner du ved hovedinngangen. Parkeringsbevis får du utlevert på Studenttorget (rett ned trappen innenfor hovedinngangen).

Øvrig parkering finner du på nedsiden av høgskolen og ved Fakkelgården. To plasser med ladepunkt reservert for elbil er etablert ved Paviljongen.

Parkering Industrigata: Det er reservert ca 100 parkeringsplasser for HiL på plassen foran - og til venstre for våre lokaler i Industrigata. Noen av disse plassene er merket for ansatte.

Europark utfører parkeringskontroll og utsteder kontrollavgifter på vegne av høgskolen på Storhove og i Industrigata.

Kontrollavgift på kr. 510,- utstedes biler som parkerer på reservert plass uten tillatelse, eller ved parkering til hinder for andre eller for nødetater. Følg skiltene for parkering. Det er Europark som utfører parkeringskontroll og utsteder kontrollavgifter på vegne av høgskolen.

Se forøvrig Standardvilkår for privat parkeringsregulering

Tog

Rutetider med tog fra Oslo eller Trondheim finner du hos NSB.

Kart

Hovedinngangen til høgskolen på Storhove er fra øst. Det er også innganger fra nord, sør og vest.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 24.06.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L